Cửa hàng khuyến khích mua sắm trực tiếp
Thông tin cửa hàng
  • Người điều hành: Ms. Trúc Nguyễn
  • Địa chỉ: Số 9, đường số 20,phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 84378697639
  • Mua online qua livestream hoặc shopee: Give Away Kid Thử Đức
  • Facebook: https://www.facebook.com/giveawaykidthuduc