Cửa hàng khuyến khích mua sắm trực tiếp
Thông tin cửa hàng
  • Người điều hành: Ms. Thùy An Lý
  • Địa chỉ: 36/5 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh., Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 84776727686
  • Mua online qua livestream hoặc shopee: Give Away Kid Bình Thạnh
  • Facebook: https://www.facebook.com/giveawaykidbinhthanh